top of page

Yenilenebilir Enerji

Güneş paneli ile 4 küçük çocuk

Dünyamızın kullandığı yenilenemez enerji kaynakları giderek tükeniyor. Doğalgaz, petrol, kömür gibi kaynaklar tükenirken aynı zamanda geleceğimizi zorlaştırarak karbon ayak izi gibi izler bırakıyorlar. Yenilenemez enerji kaynakları hem doğayı tahrip ediyor hem de ülkeler arası krizlere sebebiyet vererek insanların günlük hayatlarını negatif olarak etkiliyorlar.

Dünya nüfusunun yüzde 13'ünün yani 940 milyon insanın  elektriğe erişimi bulunmuyor. Dünya nüfusunda elektireğe erişimi olmayan nüfusun en yoğun olduğu coğrafya ise Afrika. Afrika nüfusunun yüzde 40'ı, 640 milyon insanı elektriğe ulaşamıyor.  Elektrik, yoksulluğun azaltılması, ekonomik büyüme ve iyileştirilmiş yaşam standartları için çok önemlidir. Afrika’da nüfusun yarısı enerjiye ulaşamıyor. Bu durum insanları mum veya gaz yağı gibi sağlıksız ve yangın riski yaratan çözümlere yöneltiyor. Günde sadece 1 doların altında yaşam süren insanların bütçesinde yük oluşturan bu çözümler evin havasını kirleterek sağlık riski oluşturuyor.

Daha iyi bir gelecek inşa etmek için hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmamız gerekiyor. Bu enerji kaynaklarının başında da sırtımızı yaslayabileceğimiz güneş geliyor. Güneş kitlerinden enerji elde edilirken herhangi bir şekilde sera gazı salınımı olmuyor. Kurulum sağlandıktan sonra devamlılık sağlamak oldukça kolay oluyor ve topluluklar temiz ve sürdürülebilir enerjiye kavuşmuş oluyor.

Enerji Sorununu Nasıl Çözüyoruz?

 

Projelerimizi yürüttüğümüz bölgelerde enerjiye erişim yoksa destekleriniz ile güneş kitlerinin kurulumunu yapıyoruz. Güneş kitleri panel, batarya, uzatma kabloları ve lambalardan oluşuyor. Gün içinde güneşten elde ettikleri enerjiyi depolayarak her eve 15 saat enerji sağlayabiliyorlar. Böylece hem muma verdikleri parayı başka ihtiyaçlarına ayırabiliyorlar hem de muma bağlı yangın riskini ortadan kaldırabiliyorlar. Aynı zamanda yerel halk radyolarını ve yaygınlaşan cep telefonlarını şarj etmek için kasabaya gitmek zorunda kalmıyorlar.

bottom of page