top of page
Hayri Dağlı ve köy halkı

BİZ
KİMİZ?

Su Savaşçıları, Hayri Dağlı öncülüğünde kurulan IDEA Universal Derneği'nin bir projesidir.

HİKAYEMİZ

Beraberce hayatlarını dönüştürdüğümüz on binlerce insanın hikayelerinin bazıları TRT'de yayınlanan Su Savaşları belgeselinde yer almıştır.​ IDEA Universal Derneği'nin kurucusu Hayri çocukluğundan beri hayalini kurduğu Afrika yolculuğunda Mta Kwa Mtu köyünü ziyaret etti.

 

Aynı köyde yaşayan Fatime, suya ulaşabilmek için günde 6 saat yürümek zorundaydı. Bu gerçekten derinden etkilenen Hayri, 2014 yılında Afrika'ya tek yöne bilet alarak yoksul ve unutulmuş coğrafyalarda yaşayan insanların hikayelerini anlamak için bir doların altında yaşamayı deneyimledi. Daha sonra kendi imkanlarıyla köydeki su sorununu çözdü ve sürdürülebilir tarım projesi başlattı.​

Hayri Dağlı suyun gelişini kutluyor
Suya avuçlarını açan bir çocuk

NELER YAPIYORUZ?

Hayri, yoksulluk ve eşitsizlik sorununu çözmek için kendini adamış arkadaşları ile birlikte yarattığı etkiyi daha geniş coğrafyalara ulaştırma amacıyla tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, hesap verebilirlik ilkeleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesince 2016 yılında IDEA Universal Derneği’ni kurdu.

 

​IDEA Universal Derneği su, tarım, enerji ve eğitim alanlarında geliştirdiği yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma projeleri ile Afrika ve Asya'da 7 ülkede on binlerce insanın yaşamını kalıcı olacak dönüştürdü.

 

IDEA Universal Derneği'nin geliştirdiği 'Akıllı Köyler Modeli', Birleşmiş Milletler tarafından ödül aldı.​Bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin destekleriyle IDEA Universal olarak 6 ülkede (Tanzanya, Madagaskar, Uganda, Gambiya, Senagal, Nepal ve Türkiye) on binlerce insana kalıcı şekilde su, gıda, enerji ve eğitim imkanı sağladık.​Bir su çözümünü seçerken mevcut su kaynaklarını, araziyi ve nüfusu hesaba katıyoruz.

 

Kilometrelerce uzanan akıllı borulu sistemlere kadar, her topluluk için en uygun çözümü gerçekleştirdiğimizden emin oluyoruz. 

ŞEFFAF VE BAĞIMSIZ

Su Savaşçıları, IDEA Universal Derneği'nin bir projesi olarak tüm dernekler gibi T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından denetlenir.

 

IDEA Universal Derneği (Uluslarası Kalkınma ve Çevre Derneği) 34-237-193 kütük numarası ile faaliyetlerini belgelendirir.  Ulusal ve uluslarası kurumlarla, yerel yönetimlerle, özel sektörle işbirlikleri gerçekleştirir. 

9 ile 12 ay arasında tamamlanan su projesi bağışınız sonrasında fotoğraf, video, temiz suya erişen nüfus, çeşmenin koordinatlarının bulunduğu raporu bağışçılarımıza iletiyoruz.

 

IDEA Universal Derneği'nin web sitesinden yapım aşamasında olan etki haritasına ve tüm projelerin koordinatlarına ulaşılabilmektedir. 

YENİLİKÇİ

IDEA Universal Derneği ve Su Savaşçıları olarak yenilikçi ve bilimsel çalışmaları, geleceği dönüştürmek için ön planda tutuyoruz.

 

Su krizini daha etkili bir şekilde çözmek için güncel bilimsel literatürü ve teknolojileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. İlk olarak yeraltı suyuna ulaşmak için derinliği 100 metreyi bulan sondaj kuyuları açıyoruz. Ulaştığımız temiz suyu, her eve dağıtmak için su kuleleri inşa ediliyor. Güneş enerjili akıllı pompalar kullanıyor.

 

Kullandığımız materyaller ve teknoloji sayesinde köylere inşa ettiğimiz güneş enerjili su kuyulu çeşmeler, 35-40 yıl boyunca su sağlamaya devam edebiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR

Bir coğrafi bölge veya  alan için hangi su teknolojisinin uygun olduğunu belirliyoruz. Arazinin topografik yapısı, iklim, kuraklık gibi fiziksel faktörler önemli bir rol oynar. Ancak kültürel faktörler de (bir topluluğun teknoloji tasarımındaki konfor seviyesi gibi) önemli bir parçasıdır.  Ayrıca, yedek parçaların yerel olarak da temin edilebileceğinden emin olmak gerekiyor. 

Çeşme inşası sırasında: İnşaat sürecinde yerel çalışanlarımız ve ekibimiz topuluk katılımı sağlamak, kolektif inşa süreci, yerel halkın ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için su komitesi toplantıları düzenleniyor. Böylece, yerel halkın katılımı da su projelerine dahil ediliyor. 

Çeşme inşası sonrasında: Suyun yıllarca akmaya devam etmesini sağlamak için yerel liderleri güçlendiriyoruz. Güçlü operasyon ve çeşme bakımı/ teknik konular ile ilgili eğitim veriyoruz. 

bottom of page