top of page

Alternatif Eğitim

Tablet ile alternatif eğitim alan çocuklar

Nitelikli eğitimin önemi

Nitelikli eğitimin en temel insan haklarından biri olduğu günümüz dünyasında tüm çocuklar bu haktan eşit bir şekilde yararlanamıyor. Dünya üzerinde 72 milyondan fazla ilkokul çağındaki çocuk okula gidemiyor. Yoksulluk kaynaklı maddi yetersizlikler, öğretmen ve okul sayısının düşük olması, savaş/çatışma gibi olumsuz durumlar bu problemin büyümesindeki temel faktörler olarak göze çarpıyor. Dünya üzerinde yoksulluğun daha çok görüldüğü bölgelerde eğitim sorunu da diğer bölgelere göre çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor. Bu bölgelerin başında ise Afrika geliyor.

Afrika’da tablo olumsuz

Afrika’da okula gidebilen çocuk sayısı oranı sadece yüzde 50. Yani her iki Afrikalı çocuktan bir tanesinin eğitime erişimi yok. 6 ila 11 yaş arasındaki her beş çocuktan biri ve 12 ile 14 yaş arasındaki her üç çocuktan biri okula erişemiyor. Sahra altı Afrika’da ise 15 – 17 yaş arasındaki çocukların yüzde 60’ı okula devam edemiyor. Kız çocuklarının okula gitmeme oranı, erkek çocuklarına göre çok daha yüksek. Afrika’da 6 – 11 yaş arasındaki 9 milyon kız çocuğu asla okula gitmiyor. Bu çocukların bir kısmı da öğretmen yetersizliği, eğitim kalitesizliği gibi nedenlerle okuma yazma öğrenemiyor. Eğitim, çocukların entelektüel ve sosyal gelişimi için hayati öneme sahip. İyi eğitimli toplumlarda suç oranı düşerken genel sağlık, sivil katılım ve refah yükselir. Eğitim toplumun ve bireyin karşılaşabileceği birçok probleme kalıcı çözümler sunar.

Eğitim sorununun çözümü

Eğitim sorunun çözümü zaman alan, zor bir süreç; maddi kaynak ve tutarlı politikaların sabırla uygulanmasını gerektirir. Öncelikli olarak öğretmenlerin güncel materyal ve kaynaklarla teknolojiye uygun bir şekilde eğitilmesi çok önemli. Okul sayısının bölgede yaşayan çocuk sayısına göre derslikleri çok kalabalık olmayacak şekilde planlanması ve öğretmen sayısının da buna uygun olması yine önemli bir adımdır. Bu başlangıç adımları ve genel bir eğitim politikası oluşturulması çok önemli.

Alternatif eğitim

IDEA Universal Derneği olarak geliştirdiğimiz alternatif eğitim modeli ile amacımız eğitimi eşit ve adil bir şekilde erişilebilir kılmak ve çocukların bu temel haklarından mahrum kalmalarını engellemek. Aynı zamanda inovatif öğretim metotları ile okuma yazmayı hem hızlı hem de eğlenceli bir süreç haline getirip, çocukların sıkılmadan, hızlıca okuma yazma öğrenmesini sağlamak. Akıllı tablet gibi teknolojinin sunduğu imkanlar eğitimin çok daha interaktif hale gelmesine olanak sağlıyor. Böylece çocukların aldığı eğitime olan ilgisi ve öğrenme hızı geleneksel yöntemlere göre daha yüksek oluyor. Çocuklar öğrenme kapasitelerine uygun hızda eğitim alabiliyor.

IDEA Universal Derneği olarak bağışçılarımızın destekleri ile yürüttüğümüz alternatif eğitim projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

 

Alternatif eğitim projelerimiz

  • Akıllı Öğrenme Lab

  • Idealab projesi

  • Permakültür Eğitimleri

  • Hijyen Eğitimleri

 

IDEA Universal derneği olarak birçok alanda inovatif projeler gerçekleştirerek unutulmuş coğrafyalarda sürdürülebilir kalkınma sağlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz doğrultusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimize bağlı kalarak bugüne kadar farklı ülkelerde binlerce insanın hayatına dokunmayı başardık.

bottom of page