top of page

Sürdürülebilir Tarım

Tarlada çalışan köy halkı

Küresel iklim değişikliği krizini, yoksulluk ve savaşın etkileri sebebiyle yeryüzünde milyonlarca insan açlık içerisinde yaşıyor. OXFAM 2020 yılı verilerine göre, 690 milyon insanın yeterli gıdaya ulaşamıyor. 135 milyon insan ise kıtlık koşulları içerisinde hayatta kalmaya çalışıyor.

Küresel açlık krizi, yalnızca besin kaynakları yetersizliğinden kaynaklanmıyor. Herkes için ihtiyacı olandan daha fazla gıda üretilen dünyamızda, besin kaynaklarına eşit erişim sorunu gıda sistemlerinden kaynaklanıyor. Geliştirilmemiş sistemler sebebiyle Afrika’da milyonlarca çocuk, yeterli besin alamadıkları için gelişim dönemini sağlıklı bir şekilde tamamlayamıyor. Kadınlar, açlık krizinden daha fazla etkileniyorlar. Kadınların sorumluluğu ve yükümlülüği olarak görülen ailelerini besleme sorumluluğu, kadınların daha sık bir şekilde açlıkla yüz yüze gelmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda, kadınlar maruz bırakıldıkları sistematik ayrımcılık sebebiyle gıdaya erişimde daha çok bariyerle karşılaşabiliyor.

Açlık krizinin ciddi boyutlarda olduğu Afrika’nın çoğu bölgesinde nüfusun büyük bir kısmı küçük çiftçilik yaparak yaşamlarını devam ettiriyor. Küçük çiftçiler yaşadıkları toplumun genellikle en yoksul kesimini oluşturuyor. Bu nedenle açlık krizinden de en çok onlar etkileniyorlar.

Tek seferlik yapılan gıda yardımları ise sorunları sadece çok kısa süreliğine çözebiliyor. Tek seferlik veya kısa süreli gıda yardımı açlık sorununu kalıcı olarak çözmüyor. Açlık ve açlığa sebebiyet veren sorunlar kalıcı bir şekilde devam ediyor. Bu nedenle, açlık ve gıda sorununa çözüm sürdürülebilir tarımsal üretimi coğrafyanın tipografisi, biyolojik çeşitliğine ve ekosistemine uygun yöntemlerle gerçekleştirmektir.

Gıda Sorununa Nasıl Çözümler Getiriyoruz?

IDEA Universal Derneği’nin bütüncül ve sürdürülebilir çözüm yöntemleri, yerel halkın problemlerini yaşadıkları bölgeye uygun ve kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlıyor. ‘Akıllı Köyler’ modelimizde tohum bankacılığı, akıllı sulama sistemleri, sürdürülebilir tarım eğitimleri ile en yoksul köylerde doğa dostu üretimi destekliyoruz. Akıllı Köy programımız kapsamında güneş enerjili su dağıtım sistemleri ile temiz suya erişimi sağlanan köylüler, tarım alanlarını için su kaynağına da ulaşmış oluyor.  Su kaynağıyla beraber kesintisiz üretim yapma imkânı bulan yerel halk, desteklerinizle kurduğumuz tohum bankası sayesinde besleyici ve coğrafyaya uygun ürünler yetiştirebiliyorlar.

36 saat süren ve verimli su kullanımı, türlere bağlı olarak bitki zararlıları doğal mücadele, doğal gübre yapımı, permakültür prensipleri eğitimleri gibi konuları kapsayan eğitimle tarım alanından alınan verimliliği arttırıyorlar. Artan verim doğrultusunda ihtiyaç fazlası ürünleri satarak gelir de elde edebiliyorlar. Yerel halk aynı zamanda elde ettiği gelirin %66’sını çocuklarının eğitim masrafına harcıyor. Böylece açlık sorunları ortadan kalkıyor hem gelir elde edebiliyor hem de etraflarını dönüştürmeye başlıyorlar.

bottom of page