top of page

Temiz Su

Köy halkı ve Evrim Aykan

Dünyada 800 milyon kişi temiz suya ulaşamıyor. Dünya genelinde her 10 kişiden birinin evine yakın bir su kaynağı bulunmuyor. Okulların %31’i temiz suya erişemiyor.

Kısıtlı erişim bizim için yeterli değil. Su temiz değilse, içilebilir değilse, hijyen sağlamak için kullanılamıyorsa çocukların geleceği hala tehlikede demektir.

Kadınlar ve kız çocuklarının suya ulaşmak için tehlikeli bir yolculuk geçirmek zorunda kalması, çocukların eğitimleri için ayıracakları zamanı su yolculuğunda geçirmesi suyun önemini daha da görünür kılıyor. Aileler suya erişim olmadığı için tarımsal üretim gerçekleştiremiyor. Dolaysıyla açlık ve yoksulluk döngüsü tekrar ediyor. Bu nedenle suyun her anlamda hayatın kaynağı olduğunu biliyoruz.

Kirli su, her yıl tüm savaşlardan daha fazla can alıyor. Bu can kayıplarının neredeyse yarısını 5 yaşının altındaki çocuklar oluşturuyor. Bu sebeple su sorunu önemli ve acil bir sorun. Su geleceğimiz demek ve geleceği dönüştürmek için harekete geçmemiz gerekiyor.

Su sorununu çözmek için neler yapıyoruz?

IDEA Universal Derneği ve Su Savaşçıları olarak, suya erişim problemini çözmek için geliştirdiğimiz yöntemler köyden köye farklılık gösterebiliyor. Yıllardır sahada olmamızın kazandırdığı deneyim ve uzman çalışanlarımız sayesinde köyün koşullarını dikkate alarak en uygun yöntemi seçiyoruz. Bu yöntemler; sondaj kuyusu açılması, atıl bir su kuyusunun rehabilitasyonu, yağmur suyu toplama sisteminin kurulması, deniz suyu arıtma sistemi kurulması gibi farklı çözümleri içeriyor. Destekleriniz sayesinde, ihtiyaçlarına göre önceliklendirdiğimiz köylerde en uygun çözümü, yerel yönetimlerin ve yerel halkın da katılımı ile hayata geçiriyoruz.

Köylere en uygun su projesini tamamladıktan sonra hijyen eğitimi ile devam ediyoruz. Temiz suya ulaşan yerel halk, hijyen eğitimi ile önlenebilir bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini öğreniyor.

Aynı zamanda proje gerçekleştirdiğimiz her köyde demokratik katılım yöntemiyle kurulan su komitesi, su projesinin devamlılığını sağlamak için sorumluluk alıyor.

Bugüne kadar, aşırı yoksulluk ile yaşam mücadelesi veren binlerce Afrikalı insan için gelecek artık daha umutlu. Tanzanya, Madagaskar, Nepal, Gambia, Senegal'de 1300'den fazla su projesi gerçekleştirdik. Bu kapsamda, güneş enerjili yeni çeşme, yağmur suyu toplama, deniz suyu arıtma projeleri yaptık. Köylerde çeşmelerin kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. En unutulmuş coğrafyaların en uzak köylerine ulaşmak için 250.000 km yol katettik. Su Savaşçıları sayesinde her gün yürünen su yolu yerini eğitime, gelir getirici işlere ayrılan zamana bıraktı. Dünyada her saat başı 200 çocuk kirli su nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu köylerde ise artık yaşam daha güvenli ve umutlu hale geldi.

Dünyada 800 milyon kişi temiz suya ulaşamıyor. Dünya genelinde her 10 kişiden birinin evine yakın bir su kaynağı bulunmuyor. Okulların %31’i temiz suya erişemiyor.

Kısıtlı erişim bizim için yeterli değil. Su temiz değilse, içilebilir değilse, hijyen sağlamak için kullanılamıyorsa çocukların geleceği hala tehlikede demektir.

Kadınlar ve kız çocuklarının suya ulaşmak için tehlikeli bir yolculuk geçirmek zorunda kalması, çocukların eğitimleri için ayıracakları zamanı su yolculuğunda geçirmesi suyun önemini daha da görünür kılıyor. Aileler suya erişim olmadığı için tarımsal üretim gerçekleştiremiyor. Dolaysıyla açlık ve yoksulluk döngüsü tekrar ediyor. Bu nedenle suyun her anlamda hayatın kaynağı olduğunu biliyoruz.

Kirli su, her yıl tüm savaşlardan daha fazla can alıyor. Bu can kayıplarının neredeyse yarısını 5 yaşının altındaki çocuklar oluşturuyor. Bu sebeple su sorunu önemli ve acil bir sorun. Su geleceğimiz demek ve geleceği dönüştürmek için harekete geçmemiz gerekiyor.

Su sorununu çözmek için neler yapıyoruz?

IDEA Universal Derneği ve Su Savaşçıları olarak, suya erişim problemini çözmek için geliştirdiğimiz yöntemler köyden köye farklılık gösterebiliyor. Yıllardır sahada olmamızın kazandırdığı deneyim ve uzman çalışanlarımız sayesinde köyün koşullarını dikkate alarak en uygun yöntemi seçiyoruz. Bu yöntemler; sondaj kuyusu açılması, atıl bir su kuyusunun rehabilitasyonu, yağmur suyu toplama sisteminin kurulması, deniz suyu arıtma sistemi kurulması gibi farklı çözümleri içeriyor. Destekleriniz sayesinde, ihtiyaçlarına göre önceliklendirdiğimiz köylerde en uygun çözümü, yerel yönetimlerin ve yerel halkın da katılımı ile hayata geçiriyoruz.

Köylere en uygun su projesini tamamladıktan sonra hijyen eğitimi ile devam ediyoruz. Temiz suya ulaşan yerel halk, hijyen eğitimi ile önlenebilir bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini öğreniyor.

Aynı zamanda proje gerçekleştirdiğimiz her köyde demokratik katılım yöntemiyle kurulan su komitesi, su projesinin devamlılığını sağlamak için sorumluluk alıyor.

Bugüne kadar, aşırı yoksulluk ile yaşam mücadelesi veren binlerce Afrikalı insan için gelecek artık daha umutlu. Tanzanya, Madagaskar, Nepal, Gambia, Senegal'de 1300'den fazla su projesi gerçekleştirdik. Bu kapsamda, güneş enerjili yeni çeşme, yağmur suyu toplama, deniz suyu arıtma projeleri yaptık. Köylerde çeşmelerin kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. En unutulmuş coğrafyaların en uzak köylerine ulaşmak için 250.000 km yol katettik. Su Savaşçıları sayesinde her gün yürünen su yolu yerini eğitime, gelir getirici işlere ayrılan zamana bıraktı. Dünyada her saat başı 200 çocuk kirli su nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu köylerde ise artık yaşam daha güvenli ve umutlu hale geldi.

Dünyada 800 milyon kişi temiz suya ulaşamıyor. Dünya genelinde her 10 kişiden birinin evine yakın bir su kaynağı bulunmuyor. Okulların %31’i temiz suya erişemiyor.

Kısıtlı erişim bizim için yeterli değil. Su temiz değilse, içilebilir değilse, hijyen sağlamak için kullanılamıyorsa çocukların geleceği hala tehlikede demektir.

Kadınlar ve kız çocuklarının suya ulaşmak için tehlikeli bir yolculuk geçirmek zorunda kalması, çocukların eğitimleri için ayıracakları zamanı su yolculuğunda geçirmesi suyun önemini daha da görünür kılıyor. Aileler suya erişim olmadığı için tarımsal üretim gerçekleştiremiyor. Dolaysıyla açlık ve yoksulluk döngüsü tekrar ediyor. Bu nedenle suyun her anlamda hayatın kaynağı olduğunu biliyoruz.

Kirli su, her yıl tüm savaşlardan daha fazla can alıyor. Bu can kayıplarının neredeyse yarısını 5 yaşının altındaki çocuklar oluşturuyor. Bu sebeple su sorunu önemli ve acil bir sorun. Su geleceğimiz demek ve geleceği dönüştürmek için harekete geçmemiz gerekiyor.

Su sorununu çözmek için neler yapıyoruz?

IDEA Universal Derneği ve Su Savaşçıları olarak, suya erişim problemini çözmek için geliştirdiğimiz yöntemler köyden köye farklılık gösterebiliyor. Yıllardır sahada olmamızın kazandırdığı deneyim ve uzman çalışanlarımız sayesinde köyün koşullarını dikkate alarak en uygun yöntemi seçiyoruz. Bu yöntemler; sondaj kuyusu açılması, atıl bir su kuyusunun rehabilitasyonu, yağmur suyu toplama sisteminin kurulması, deniz suyu arıtma sistemi kurulması gibi farklı çözümleri içeriyor. Destekleriniz sayesinde, ihtiyaçlarına göre önceliklendirdiğimiz köylerde en uygun çözümü, yerel yönetimlerin ve yerel halkın da katılımı ile hayata geçiriyoruz.

Köylere en uygun su projesini tamamladıktan sonra hijyen eğitimi ile devam ediyoruz. Temiz suya ulaşan yerel halk, hijyen eğitimi ile önlenebilir bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini öğreniyor.

Aynı zamanda proje gerçekleştirdiğimiz her köyde demokratik katılım yöntemiyle kurulan su komitesi, su projesinin devamlılığını sağlamak için sorumluluk alıyor.

Bugüne kadar, aşırı yoksulluk ile yaşam mücadelesi veren binlerce Afrikalı insan için gelecek artık daha umutlu. Tanzanya, Madagaskar, Nepal, Gambia, Senegal'de 1300'den fazla su projesi gerçekleştirdik. Bu kapsamda, güneş enerjili yeni çeşme, yağmur suyu toplama, deniz suyu arıtma projeleri yaptık. Köylerde çeşmelerin kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. En unutulmuş coğrafyaların en uzak köylerine ulaşmak için 250.000 km yol katettik. Su Savaşçıları sayesinde her gün yürünen su yolu yerini eğitime, gelir getirici işlere ayrılan zamana bıraktı. Dünyada her saat başı 200 çocuk kirli su nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu köylerde ise artık yaşam daha güvenli ve umutlu hale geldi.

Çözüm Yöntemlerimiz

Güneş Enerjili Su Dağıtım Sistemleri

IDEA Universal’in Birleşmiş Milletler ödüllü Akıllı Köy Projesi’nin en önemli basamağını güneş enerjili su dağıtım sistemleri oluşturuyor. Çalışma yapılan köylerde elektrik bulunmadığından, doğal kaynakların kullanımını esas alarak güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretiyoruz.  Sondaj ile ulaşılan su kaynağı kapalı sistem haline getiriliyor. Sisteme yerleştirilen pompalar güneş panelleriyle üretilen elektrik ile çalıştırılıyor. Ve bu sayede su, köyün birçok yerindeki çeşmelere dağıtılmış oluyor. 

Su Kuyusu Rehabilitasyonları

Afrika’daki su kuyularının %60’ı açıldıktan sonraki bir yıl içinde atıl duruma geliyor. İşte biz bir yandan hiç atıl kalmayan sürdürülebilir su dağıtım projeleri yaparken diğer taraftan da yıllar önce yapılmış ve bir nedenle kurumuş, pompası bozulmuş, kontamine olmuş su kuyularına hayat veriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde gereken iyileştirmeleri (derinleştirme, pompa değişimi, dezenfeksiyon, rezervuar yapımı vb.) yapıyoruz. Ve en önemlisi; o kuyular bir daha hiç atıl kalmasın diye köylerden ikişer kişiye tamir/bakım eğitimi veriyoruz.

Yağmur Suyu Toplama Sistemleri

Yeraltı sularının sınırlılığının farkındayız. Bu antik suyun temizlik ve sulama için kullanılmaması taraftarıyız. Doğal kaynakların geri dönüşümüyle elde edilecek kaynaklar Dünya döngüsünün sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak. Bu görüşle, öncelikli olarak okullarda başlattığımız yağmur suyu toplama projemizle suyun geri dönüşümünü sağlıyoruz. Çocuklar temizlik ihtiyaçları için bu suyu kullanıyorlar. Ayrıca okulda yaptığımız tarım bahçesi sulamasında yine bu su kullanılıyor.

Güneş panelleri
bottom of page